Mỗi năm một lần, những đợt sóng trên đảo Giáng Sinh lại được thay thế bằng nhiều triệu con cua...

Lượt xem:
3150

Đăng bởi: Huy Mrr

27/09/2022

ẢNH LIÊN QUAN

Ai muốn học bơi thì tới gặp tôi...

Đăng bởi: Hoa Mai

2912   27/09/2022

Hãy nhìn kỹ bức ảnh này !

Đăng bởi: Hồng Minh

2808   27/09/2022

Bàn tay sáng tạo của con người là...

Đăng bởi: Hòa Nguyễn

2567   27/09/2022